Tisková zpráva: Brno, 19. 10. 2016


Park Komenského ve Zlíně zvítězil v soutěži Park desetiletí

Dne 18. října byly v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky ojedinělé soutěžní přehlídky Park desetiletí, kterou na jaře vyhlásilo profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. Odborná porota navštívila patnáct parků v celé republice a udělila první místo Parku Komenského ve Zlíně. Druhé místo získal park na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli. O třetí místo se podělil park Mlýnská strouha v Plzni a revitalizace parku na říčním ostrově Santos v Sušici. Zvláštní cenu udělila porota Klášterním zahradám v Litomyšli.

Smyslem retrospektivní přehlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba je stále tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat a především je nutné o parky pečovat. Možnost přihlásit se do přehlídky Park desetiletí měli investoři či projektanti 24 oceněných děl v soutěži Park roku, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Možnosti využilo patnáct parků, které posoudila odborná porota ve dnech 4. – 6. října 2016.  Členy poroty byly osobnosti jmenované respektovanými oborovými institucemi a vysokými školami.

Porota posuzovala především kvalitu péče a údržby i to, jak navržené řešení parku prověřil čas, jak park slouží veřejnosti. Široká veřejnost měla možnost se zapojit do ankety o Cenu veřejnosti na webové stránce parkdesetileti.cz, kde jsou jednotlivá díla představena. Cenu veřejnosti získal Balneopark Vincenze Priessnitze v Jeseníku, druhé místo putuje do Sušice a třetí místo přisoudilo hlasování veřejnosti parku na Slovanském náměstí v Brně. Do hlasování se zapojilo téměř 8 000 hlasujících.
 


Výsledky, informace o jednotlivých dílech a porotě následují:

Bližší informace, fotografie poskytne kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně

Ing. Jana Šimečková, ředitelka

Tel. 777 581 544, info@szuz.cz

 


Výsledky soutěžní přehlídky:

1. místo

Park Komenského ve Zlíně
 

2. místo

Obnova parku na Slovanském náměstí, Brno-Královo Pole
 

3. místo

Park Mlýnská strouha v Plzni

 

3. místo

Revitalizace parku na říčním ostrově Santos v Sušici
 

 

Zvláštní cena

Klášterní zahrady v Litomyšli

Za dílo, které povstalo díky osvíceným duchům v čele města na přelomu věků, za začlenění nových prvků do historického kontextu a jejich využívání pro kulturní a společenský život města, za příkladný přístup k tvorbě veřejného prostoru a péči o něj.

 

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy ve Frýdku-Místku

Ocenění za příkladnou péči o obnovený park, která umocňuje přínos kvalitního projektu pro obyvatele města.

 

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Ocenění za výjimečně řešený městský prostor ve výjimečném městě. Genius loci města – srozumitelnost, strohost, funkčnost – je přesvědčivě „přepsán“ do celkového střízlivého řešení i do precizního detailu. 

 

Keltský park – Dolní Břežany

Ocenění za velkorysou koncepci založeného parku a jeho podíl na kvalitě obytného prostředí nového městského celku.

 

Park pod Plachtami v Novém Lískovci v Brně

Ocenění za spojení ekologického přístupu k řešení retence a akumulace srážkové vody se společenskými funkcemi veřejné zeleně na sídlišti.

 

Revitalizace Parku Přátelství, Praha – Prosek

Ocenění za pokorný přístup k revitalizaci parku, která potvrdila jedinečnost a nadčasovost původního architektonického řešení s dominantou lomených křivek  systému vodních ploch a kaskád, které je inspirující i dnes.

 

Obnova vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou

Ocenění za inspirativní obnovu veřejného obytného vnitrobloku a kvalitní péči o něj.

 


Členové poroty

Ing. arch. Laura Jablonská – nominace Fakulty architektury ČVUT  

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – nominace Zahradnické fakulty MENDELU

Ing. Martina Havlová – nominace Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Ing. Eva Voženílková – nominace Ministerstva životního prostředí

Ing. Petr Šiřina –  nominace Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Rostislav Ivánek – nominace Svazu zakládání a údržby zeleně

Sponzoři: