Park desetiletí

 

ZOBRAZIT PARK

Balneopark Vincenze Priessnitze - Jeseník

Cena veřejnosti PARK DESETILETÍ/ ocenění odborné poroty
Přihlašovatel a investor: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Autoři projektu: FLORART – doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová
Realizace: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Péče a údržba: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Plocha: 50 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2012 – 2. místo

CELKEM: 4878 hlasů
POŘADÍ: 1. místo
ZOBRAZIT PARK

Park Ostrov Santos - Sušice

3. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka / Město Sušice
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: Sdružení LF & P SANTOS, vedoucí účastník sdružení Purum s.r.o.
Výtvarné prvky: Václav Fiala
Péče a údržba: Ivanka Nováčková, Buštěhradská 246, 272 03 Kladno
Plocha: 46 000 m² (4,6 ha)
Vstup do parku z ulic Dlouhoveská/ Ke Koupališti.
Nominace na základě: Park roku 2014 – 1. místo

CELKEM: 3051 hlasů
POŘADÍ: 2. místo
ZOBRAZIT PARK

Park na Slovanském náměstí - Brno

2. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Realizace: COOPTEL, stavební a.s. (generální dodavatel), Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“ (subdodavatel sadových úprav)
Péče a údržba: PARK v.o.s.
Plocha: 13 748 m²
Nominace na základě: Park roku 2007 – 1. místo

CELKEM: 1554 hlasů
POŘADÍ: 3. místo
ZOBRAZIT PARK

Park pod Plachtami v Novém Lískovci v Brně

Ocenění PARK DESETILETÍ - za spojení ekologického přístupu k řešení retence a akumulace srážkové vody se společenskými funkcemi veřejné zeleně na sídlišti.
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový Lískovec
Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura
Realizace: Cooptel, stavební a.s.
Péče a údržba: ÚMČ Brno – Nový Lískovec (běžná údržba), Kavyl spol. s r.o. (odborné pěstební zásahy)
Plocha: 32 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2014 – Cena děkana ZF MENDELU

CELKEM: 1183 hlasů
POŘADÍ: 4. místo
ZOBRAZIT PARK

Klášterní zahrady v Litomyšli

Zvláštní cena PARK DESETILETÍ - za dílo, které povstalo díky osvíceným duchům v čele města na přelomu věků, za začlenění nových prvků do historického kontextu a jejich využívání pro kulturní a společenský život města, za příkladný přístup k tvorbě veřejného prostoru a péči o něj.
Přihlašovatel: Město Litomyšl
Autoři projektu: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ, Ing. Zdenek Sendler
Realizace: Profistav, s.r.o.
Péče a údržba: Městské služby Litomyšl, s.r.o.
Plocha: 10 000 m²
Nominace na základě: ELCA Trend price 2010

CELKEM: 1180 hlasů
POŘADÍ: 5. místo
ZOBRAZIT PARK

Park Mlýnská strouha v Plzni

3. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Správa veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: AWIDA, doc. Dr. Ing. Dana Wilhemová, prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Realizace: Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, divize Plzeňské komunikace
Péče a údržba: Zahradní a parková s.r.o. – vegetační prvky, Pavel Lindauer – vodní plocha vč. technologie, závlahy
Plocha: 14 200 m²
Nominace na základě: Park roku 2010 – 1. místo

CELKEM: 953 hlasů
POŘADÍ: 6. místo
ZOBRAZIT PARK

Zámecký park a park Jižní svahy - Frýdek-Místek

Ocenění PARK DESETILETÍ - za příkladnou péči o obnovený park, která umocňuje přínos kvalitního projektu pro obyvatele města.
Přihlašovatel: Statutární město Frýdek-Místek
Autoři projektu: Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. – Ing. Marek Holán, Ing. Jana Janíková, Ing. Mirka Přibylová, Ing. Lenka Wurmová
Realizace: ALPINE Bau CZ, s.r.o.
Péče a údržba: TS a.s.
Plocha: 30 200 m²
Nominace na základě: Park roku 2012 – 3. místo

CELKEM: 805 hlasů
POŘADÍ: 7. místo
ZOBRAZIT PARK

Sady Čs. legií v Hranicích

Přihlašovatel: Město Hranice
Autoři projektu: Ing. Radek Pavlačka, Ing. Erik Hinďoš, Ing. Lenka Jánošíková, Ing. arch. Viktor Čehovský – ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Ekoltes Hranice a.s.
Plocha: 45 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2013 – 1. místo

CELKEM: 760 hlasů
POŘADÍ: 8. místo
ZOBRAZIT PARK

Park Komenského ve Zlíně

1. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu: Studie – Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
Ing. Zdenek Sendler (Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka, Pavel Mudřík Architects)
Realizace: Generální dodavatel PSG – International a.s., zahradnické práce ACRIS zahrady s.r.o.
Péče a údržba: Statutární město Zlín – Odbor městské zeleně, ACRIS zahrady s.r.o.
Plocha: 37 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2015 - 1. místo

CELKEM: 676 hlasů
POŘADÍ: 9. místo
ZOBRAZIT PARK

Revitalizace Parku Přátelství - Praha 9

Ocenění PARK DESETILETÍ - za pokorný přístup k revitalizaci parku, která potvrdila jedinečnost a nadčasovost původního architektonického řešení s dominantou lomených křivek systému vodních ploch a kaskád, které je inspirující i dnes.
Přihlašovatel: Městská část Praha 9
Autor původního projektu (1974–76): Ing. arch. Otakar Kuča
Autoři projektu revitalizace: Ing. arch. Otakar Kuča, CSc., Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Forejtová (Vlnasová)
Realizace: Generální dodavatel stavby NAVATYP a.s., subdodavatel vegetačních prvků a mobiliáře Gabriel s.r.o.

CELKEM: 491 hlasů
POŘADÍ: 10. místo
ZOBRAZIT PARK

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Ocenění PARK DESETILETÍ - za výjimečně řešený městský prostor ve výjimečném městě. Genius loci města – srozumitelnost, strohost, funkčnost – je přesvědčivě „přepsán“ do celkového střízlivého řešení i do precizního detailu.
Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu:
ELLEMENT – Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka
Spolupráce: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký
Umělecké dílo: Jiří Valoch
Zahradní úpravy – ateliér Partero, Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger
Nominace na základě: Park roku 2014 - 2. místo

CELKEM: 455 hlasů
POŘADÍ: 11. místo
ZOBRAZIT PARK

Borský park v Plzni

Přihlašovatel: Správa veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: EUROVIA CS, a.s.
Péče a údržba: OŠTĚP Plzeň, s.r.o. – vegetační prvky, Pavel Lindauer - závlahy
Plocha: 420 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2008 – 2. místo

CELKEM: 326 hlasů
POŘADÍ: 12. místo
ZOBRAZIT PARK

Keltský park
Dolní Břežany

Ocenění PARK DESETILETÍ - za velkorysou koncepci založeného parku a jeho podíl na kvalitě obytného prostředí nového městského celku.
Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Václav Babka
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Oddělení technických služeb obecního úřadu, Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Plocha: 18 500 m²
Nominace na základě: Park roku 2014- 3. místo

CELKEM: 226 hlasů
POŘADÍ: 13. místo
ZOBRAZIT PARK

Regenerace zámecké zahrady v Jičíně

Přihlašovatel: Město Jičín
Autoři projektu: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Babka-Sendler a Architektonická kancelář Radko Květ, Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Jiří Zrzavý, Ing. arch. Pavel Pijáček, Ing. arch. Jarmila Kopečná, Bc. Ondřej Mundl
Realizace: Silnice Jičín a.s.
Péče a údržba: Technické služby města Jičína
Plocha: 8 172 m²
Nominace na základě: Park roku 2010 – 2. místo

CELKEM: 218 hlasů
POŘADÍ: 14. místo
ZOBRAZIT PARK

Obnova vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou

Ocenění PARK DESETILETÍ - ocenění za inspirativní obnovu veřejného obytného vnitrobloku a kvalitní péči o něj.
Investor: Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3
Autoři projektu: Ateliér a05 - Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková
Spolupráce: Ing. Arch. Tomáš Bílek – přístřešek na kontejnery
Ing. Jan Krpata – odvodnění, Ateliér Via – dopravní řešení
Projekt pro provedení stavby (DPS): 8/2010
Realizátor: Gardenline s.r.o., Litoměřice
Stavbyvedoucí – Jan Šafrata
Realiza

CELKEM: 138 hlasů
POŘADÍ: 15. místo

Sponzoři: