Balneopark Vincenze Priessnitze - Jeseník

Cena veřejnosti PARK DESETILETÍ/ ocenění odborné poroty
Přihlašovatel a investor: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Autoři projektu: FLORART – doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová
Realizace: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Péče a údržba: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Plocha: 50 000 m²
Nominace na základě: Park roku 2012 – 2. místo

situační výkres [PDF, 136.96 kB]

situační výkres koordinační [PDF, 2.54 MB]

Vincenz Priessnitz byl první, kdo vyvedl nemocného ze zatuchlých místností na vzduch a slunce. Studenou vodou, pohybem a úpravou životosprávy mu vrátil zdraví a dal novou radost ze života.

Společnost Vincenze Priessnitze otevřela v srpnu 2010 v areálu Priessnitzových léčebných lázní Jeseník unikátní Balneopark, který je koncipován jako vodní zahrada. Prochází jí potok s vybudovanou soustavou zastavení, která slouží k hydroterapii a relaxaci. Svým pojetím navazuje na tradiční vodoléčebnou metodu Vincenze Priessnitze, tzn. léčbu studenou vodou, sluncem, pohybem a úpravou životosprávy. Jedná se o unikátní projekt, který nemá nejen v ČR obdoby. Základní myšlenkou Balneoparku je vybudování celku „Vodní zahrada“, kterou prochází potok („cesta vody“). Navazující plochy na potok jsou řešeny zahradními úpravami, pochozí plochy jsou kamenné. Záměr je výsledkem systematické spolupráce experta na pohybové aktivity, balneologa a krajinářského architekta. Voda je zde nejvýznamnějším kompozičním a programovým prvkem – natolik významným, že vznikl i jazykový novotvar „Balneopark“. zobrazit více...

 

Charakteristika území

Území Balneoparku se nachází v severní části Lázní Jeseník. Z jihu navazuje na areál lázní, ze severu se dotýká lesního komplexu Studniční hory, východní hranici tvoří stávající krajinářské úpravy lázeňského areálu („Sluneční svah“). Navržený program využívá klimatického významu území, potvrzeného staletou tradicí přírodní léčby na Gräfenbegru. Principy, kterými je území rozvíjeno, jsou determinovány snahou o používání přírodě blízkých postupů, kterými disponuje současná krajinářská architektura. Návrhem jsou zpřístupněny nové, dříve minimálně využívané prostory.

Projekt a realizace

Projekt autorů doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D, Ing. Martina Kováře a Ing. Zdeny Rudolfové realizovala firma ZAHRADA Olomouc s.r.o. Práce zahrnovaly přípravu území, realizaci Vodní zahrady a vstupního objektu, zpevněné plochy, pěšiny a terasy. Před rekonstrukcí byla plocha zcela zarostlá lesem, pouze s náznaky původních teras. Proto muselo být vykáceno 920 stromů, odstraněno 853 pařezů a arboristicky ošetřeno 61 stromů. Tak byly odkryty a vyčištěny tzv. Sluneční terasy, které byly součástí přestárlého lesního porostu a dnes slouží jako prostor pro slunění, pobyt a cvičení. Pro stavbu potoka napájeného z místního vodního zdroje z přepadu vodárny, atypických žulových van, zídek a odpočívadel byl využit místní kámen, vytěžený přímo v této lokalitě při terénních úpravách. Celkem bylo vytvořeno 405 m² dlážděných ploch z přírodního kamene a zrekonstruováno 108 m kamenných zídek. Umělý potok a dlážděné plochy doplnila výsadba 45 stromů velikosti 18/20, 36 solitérních keřů 200/250 cm, 4 389 trvalek a 1 411 cibulovin. Založeno bylo 15 416 m² trávníku. Navržené zahradní úpravy parku využívají v co největší míře stávajících vegetačních prvků a respektují přírodní podmínky, kompoziční vazby a ducha místa. Pacientům a návštěvníkům parku zpříjemňují pobyt lavičky, lehátka a další atypický mobiliář, který může být díky slavnostnímu osvětlení využíván i večer. Mnohonásobně je zhodnocen kompoziční a balneologický potenciál území. Technické řešení vodního, balneologického systému je řešeno jednoduchým spádovým principem, kdy je každé zastavení napájeno čistou vodou z vodojemu a celek tvoří vyvážený systém zastavení, nádrží, vodopádu.

Vodoléčba

Vincenz Priessnitz v roce 1826 vybudoval na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav na světě a položil tak základ nové léčebné metodě – vodoléčbě. Jesenické lázně vděčí za svůj věhlas v první řadě mimořádným přírodním podmínkám daného místa a v řadě druhé mimořádným schopnostem svého zakladatele, léčitele Vincenze Priessnitze. Chladná voda nebo střídání chladu a tepla ovlivňuje autonomní nervový systém. Tím se stimulují samoléčebné mechanismy lidského těla a výrazně se zvyšuje celková odolnost organismu proti infekcím, fyzikálním a psychickým stresům. Střídání podnětů povzbuzuje zvláště krevní oběh, dýchání a funkce vnitřních orgánů. Pravidelným opakováním procedur dochází k dlouhodobému až trvalému zlepšení zdraví. Společnost Vincenze Priessnitze, z.s byla založena za účelem šíření odkazu V. Priessnitze v ČR a zahraničí. Vybudováním Balneoparku se snaží ve filozofii V. Priessnitze pokračovat a udržovat ji i do budoucna. Základem pojetí Balneoparku je vodní tok (,,cesta vody“), protékající parkem s vybudovanou soustavou vodních atrakcí (zastavení) navazujících na tradiční vodoléčbu dle Vincenze Priessnitze. Voda je zde nejvýznamnějším kompozičním prvkem. Na toku je vybudováno několik zastavení:

Priessnitzovy přírodní lázně dolních a horních končetin - bazének s výškou hladiny 60cm pro koupel dolních končetin, aplikuje se chůze čapím pochodem, dvě žulové vany pro koupel horních končetin, obě horní končetiny se ponoří až do poloviny paží

Priessnitzova koupel nohou s akupresurou - bazének s výškou hladiny 20cm, jehož dno je vyskládáno z oblázků různých frakcí, při chůzi po oblázcích dochází k masáži plosek nohou

Priessnitzova lavička - jedná se o komíhání dolních končetin ve volné vodě

Priessnitzovy střiky - jedná se celkem o čtyři trysky vždy dvě naproti sobě ve výšce 75cm (pro oblast hýždí a dolních končetin) a ve výšce 120cm (pro ramena, záda a horní končetiny) .

Priessnitzova sprcha - přírodní sprcha se studenou pramenitou vodou

Balneopark vznikl díky dlouholeté příhraniční spolupráci Společnosti Vincenze Priessnitze, z.s. a města Glucholazy v rámci dotačního projektu „Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí“. Projekt byl zaměřen na 200letou tradici léčivé síly vody v Jesenicko-Nyském regionu a cílem projektu bylo vybudování venkovního Balneoparku v lázních Jeseník a revitalizace parku v Glucholazech, sloužících k hydroterapii a volnočasovým aktivitám. Projekt byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013.

Balneopark byl ohodnocen mnoha cenami z řad veřejnosti i odborníků:

1. místo – Nejinspirativnější projekt roku 2011 Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 - 2013
2. místo – Park roku 2012
3. místo – Kudy z nudy za region Střední Morava a Jeseníky 2011 Cena ředitele Lázeňského festivalu Karlovy Vary 2011
1. místo rok 2015 – nejinspirativnější projekt celého monitorovacího období 2007–2013 / Operační program přeshraniční spolupráce CZ - PL

Údržba parku

Údržba parku spočívá především v každodenní kontrole vodního toku a čištění jednotlivých zastavení. Dále se provádí pravidelné kosení trávy, čištění a odplevelování záhonů. Provádí se drobné opravy zídek, dlažby či vodního toku. V podzimním období se hrabe listí. Balneopark je otevřen celoročně, pouze zastavení se v období mrazů vypustí a zazimují.

Plánek Balneoparku [PDF, 136.96 kB]

Situace koordinacni [PDF, 2.54 MB]

 

Hlasování

CELKEM: 4878 hlasů
POŘADÍ: 1. místo

Sponzoři: