Park Ostrov Santos - Sušice

3. místo PARK DESETILETÍ
Přihlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka / Město Sušice
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: Sdružení LF & P SANTOS, vedoucí účastník sdružení Purum s.r.o.
Výtvarné prvky: Václav Fiala
Péče a údržba: Ivanka Nováčková, Buštěhradská 246, 272 03 Kladno
Plocha: 46 000 m² (4,6 ha)
Vstup do parku z ulic Dlouhoveská/ Ke Koupališti.
Nominace na základě: Park roku 2014 – 1. místo

situační výkres [PDF, 194.17 kB]

Revitalizace zahrnovala kompletní obnovu parku včetně několika stavebních objektů.  Promyšlený koncept, v němž se nenápadně opakuje motiv lodě, respektuje a využívá přítomnost vodního živlu i jeho síly a dynamiky. Nachází kompromis mezi městským a přírodním charakterem místa. Tomu odpovídá i vymezení jednotlivých částí ostrova: sever – městská pláž; střed – park, kultura, pobyt a pohyb; jih – brouzdání, řeka a slunce. Autoři v návrhu podtrhli výjimečnost a určitou nedostupnost Santosu. Zároveň respektovali, že je s místem spjata řada tradičních akcí, jichž se pravidelně účastní stovky lidí. Pro tyto účely vyčlenili centrální část ostrova. Atmosféru parku podtrhují originální výtvarné objekty Václava Fialy. zobrazit více...

 

Návrat prvorepublikové slávy

Lesopark na říčním ostrově na Otavě byl za první republiky centrem společenského dění v Sušici. Přestože od 2. pol. 20. století jeho vybavení postupně zestárlo nebo úplně vymizelo, obliba ostrova jako místa příjemných procházek a klukovských fotbalových zápasů přetrvala a s ní i touha vrátit místu jeho někdejší slávu. Nové architektonické řešení nalezlo citlivý kompromis mezi městským a přírodním charakterem parku. Vhodně využívá blízkost vodního živlu a současně jej respektuje. Na severním cípu ostrova je městská pláž – připomínka někdejších říčních lázní, snadnější přístup k řece pak umožňují kamenné stupně podél Otavy. Ideální pro dětské vodní hrátky je i propojovací kanál, který protéká napříč ostrovem. Kultuře, pobytu a sportu je vymezena centrální část ostrova s potřebným zázemím. Na dohled od zrekonstruovaného kiosku s dřevěnou palubou je louka se sportovním hřištěm a dvě dětská hřiště. Nedaleko se nachází také oblíbený kuželník. O jeho obnově na místě zaniklého původního rozhodli místní během diskusí o využití a vybavení ostrova. Zapojování dětí i dospělých v rámci nejrůznějších akcí provázelo celý projekt. Jedinečnou atmosféru na Santosu podtrhují dřevěné objekty sochaře Václava Fialy, zejména zvonice na jižním cípu ostrova, dům na pozorování oblohy, dům na poslouchání ticha či spirálovité posezení k ohništi.

 

Vegetace

Ostrov se nachází jen pár minut chůze od sušického náměstí. Má charakter lužního lesa a je součástí ekologicky významného centra Pod Kateřinkou. Nachází se tu řada živočišných a rostlinných druhů. Roste tu památná lípa srdčitá nebo lilie zlatohlavá. Trpěliví návštěvníci mohou spatřit ledňáčka říčního, jehož výskyt je považován za ukazatele čistoty vody. Střídání trávníků a bylinných podrostů, světla a stínu, korun stromů a volných ploch, jistá odloučenost a obtížnější přístupnost místa s sebou nese možnost i mírného zanedbání – únosné míry nedbalé elegance a spojení koupání s občerstvením těla i duše.

 

Údržba parku a rozvojová péče

Lesopark na ostrově Santos je mírně specifický i způsobem údržby a péče, protože se jedná o rozvolněný, původně zanedbaný porost, který je nutno neustále kontrolovat a monitorovat. Údržba a rozvojová péče probíhá podle plánu péče zpracovaného autorem projektu díla.

Ponechané dřeviny průběžně reagují na rozvolnění a je nutno zohledňovat výkyvy jejich vitality či úhyny. Tento dohled probíhá rozdílnou intenzitou v porostech, které se nachází v režimu Územního systému ekologické stability a v ostatních parkových skupinách stromů. V rámci autorského dozoru, který zde probíhá i po obnově parku, je tak možno reagovat operativním návrhem pěstebních opatření, kácení a dílčích dosadeb. Část vegetačního krytu tvoří podrosty bylin lesního či vlhkomilného typu, kde je ve spolupráci se správcem údržby nastaven odlišný režim péče, protože kvalitní podrosty jsou součástí kompozice parku. Centrální část parku funguje v režimu údržby běžného městského objektu zeleně, protože tlak na vybavenost objektu je zde v sezóně velmi silný. Vybavenost parku tvoří mimo jiné i objekty občerstvení a kuželníku, které jsou hojně využívány a jsou ve správě a údržbě pronajímatele občerstvení a pořadatele kulturních programů. Technické prvky, které jsou doplňkovou vybaveností podél řeky – schody do vody pro sezení i přístup vodáků, jsou vzhledem k občasným povodňovým stavům koncipovány jako masivní a odolné kamenné schody, takže jsou prakticky bez údržby. Park je jako celek udržován na stabilně dobré úrovni odpovídající významu, který má v systému zeleně města Sušice.

Hlasování

CELKEM: 3051 hlasů
POŘADÍ: 2. místo

Sponzoři: